Reulamin Pracowni Piernikowej Isabell

R

§ 1. Wstęp do pomieszczeń muzealnych oraz warsztatowych.

 1. Wstęp, zwiedzanie oraz warsztaty w Pracowni Piernikowej Isabell są możliwe  wyłącznie z przewodnikiem/osobą prowadzącą  wewnątrzzakładowym oraz ważnym biletem wstępu.
 2. Przewodnik zewnętrzny może wprowadzić grupę jedynie po uprzedniej rezerwacji terminu i za zgodą osoby prowadzącej wewnątrzzakładowej.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu do pomieszczeń muzealnych i produkcyjnych bez przewodnika/osoby prowadzącej.

§ 2. Rezerwacja terminów i bilety wstępu

 1. Pracownię Piernikową można zwiedzić oraz uczestniczyć w warsztatach tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 2. Za rezerwację uważa się kupno biletu uprawniającego do określonego wariantu zajęć.
 3. Bilet można kupić na miejscu w kasie Pracowni Piernikowej Isabell

ul. Rolnicza2/1 59-850 Świeradów-Zdrój lub za pośrednictwem partnera technologicznego bilety24.pl. Na stronie www.pracowniapiernikowa.pl w zakładce „kup bilet” lub bezpośrednio na stronie www.bilety24.pl

 • Zakupione bilety ważne są na określoną datę oraz godzinę.
 • Niewykorzystane bilety tracą ważność i nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 • Przed wejściem na zajęcia należy przygotować bilety do weryfikacji oraz w przypadku zakupów rabatowanych – podstawę do udzielenia rabatu.
 • W przypadku braku podstaw do zakupu rabatowanego, klient jest zobowiązany do zakupu biletu w pełnej odpłatności, a w przypadku wcześniejszego zakupu przez internet do dopłaty różnicy między ceną z rabatem, a pełną odpłatnością.
 • Cena biletu obejmuje:
 • Wstęp do Pracowni
 • Oprowadzenie przez przewodnika po pracowni i informacje na temat zgromadzonych eksponatów z XIX i XX w oraz piernikowych eksponatów.
 • Piernikowa niespodzianka
 • Karteczka, wstążka i pisak (potrzebne rzeczy do zawieszenia marzenia na Piernikowym Drzewie Spełnionych Życzeń)
 • W zależności od wariantu warsztatów: odpowiednie materiały i stanowisko do przeprowadzenia ww. warsztatów.

§ 3. Zwiedzanie i warsztaty

 1. Turyści indywidualni oraz grupowi rozpoczynają zwiedzanie z wyznaczonego miejsca oraz o wyznaczonej godzinie.
 2. Osoby spóźnione powyżej 5 min nie będą miały możliwości dołączenia do zajęć.
 3. Podczas zwiedzania i zajęć należy stosować się do poleceń przewodnika/prowadzącego.
 4. W Pracowni Piernikowej obowiązuje zakaz używania aparatów, kamer, urządzeń rejestrujących.
 5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz dotykania eksponatów muzealnych i piernikowych oraz zakaz samowolnego uruchamiania znajdujących się w pomieszczeniach urządzeń.
 6. W zwiedzeniu oraz warsztatach uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 6 lat.
 7. Osoby do 13-go roku życia mogą uczestniczyć w zwiedzaniu/warsztatach jedynie pod opieką osoby pełnoletniej, która również uczestniczy odpłatnie wg cennika.
 8. Do pracowni Piernikowej zabrania się wstępu osobom pod wpływem alkoholu i/lub pod wpływem środków odurzających.
 9. Aktualny cennik dostępny jest na stronie Pracowni, na drzwiach wejściowych do Pracowni oraz na stronie partnera technologicznego www.bilety24.pl

§ 4. Wejścia bezpłatne

 1. Wejście bezpłatne przysługuje:

– kierowcom autokarów

-opiekunom osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnego przemieszczania się lub/i samodzielnego funkcjonowania.

– w kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje przewodnik/koordynator wewnątrzzakładowy.

-opiekunom grup zorganizowanych pow. 15 osób, którzy pilotują/opiekują się grupą

§ 5.Grupy

Grupy zorganizowane pow. 15 osób ustalają indywidualnie: termin, cenę, zakres zajęć drogą mailową: pracownia.piernikowa@gmail.com lub telefonicznie 509 460 300

§ 6. Zwierzęta

 1. Na teren Pracowni Piernikowej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt

§ 7. Produkty i materiały

 1. Na wszystkich zajęciach w Pracowni Piernikowej Isabell używane są materiały/produkty kolekcjonerskie
 2. Materiały/produkty kolekcjonerskie nie są przeznaczone do spożycia.
 3. W przypadku spożycia wyżej wymienionych materiałów i/lub produktów osoba spożywająca, czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Kupno biletu jest jednocześnie akceptacją warunków regulaminu Pracowni Piernikowej Isabell.
 2. Każdy odwiedzający Pracownię Piernikową Isabell jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem oraz bezwzględnie przestrzegać go.